Τα Παράξενα Της Εποχής

Αγοράζουμε πολλά, αλλά απολαμβάνουμε λίγα
Έχουμε μεγαλύτερα σπίτια αλλά μικρότερες οικογένειες
Έχουμε περισσότερη γνώση αλλά λιγότερη κρίση...

Έχουμε περισσότερες ανέσεις αλλά λιγότερο χρόνο
Μιλάμε πολύ, αγαπάμε σπάνια και μισούμε συχνά
Φτάσαμε στο φεγγάρι και αδυνατούμε να πλησιάσουμε το γείτονα
Κατακτήσαμε το διάστημα και χάσαμε το δικό μας πλανήτη
Έχουμε 4.000 αργόμισθα ''παπαγαλάκια'' δημοσιογράφους και δεν έχουμε σωστές ειδήσεις
Έχουμε πολλά αυτοκίνητα και λίγους οδηγούς με οδική αγωγή
Θλιβερή πρωτιά: Η Ελλάδα είναι πρώτη στην ανεργία στην Ευρώπη
Έχουμε πλούσιους βουλευτές και φτωχούς Έλληνες ψηφοφόρους
Έχουμε περισσότερα υπάρχοντα αλλά λιγότερες αξίες
Έχουμε πλατύτερους δρόμους αλλά στενότερες αντιλήψεις
Έχουμε λιγότερα χρήματα αλλά ξοδεύουμε πολλά
Έχουμε πολλούς ειδικούς αλλά περισσότερα προβλήματα
Έχουμε περισσότερα τρόφιμα αλλά χειρότερη διατροφή
Έχουμε πολυτελή σπίτια αλλά διαλυμένες οικογένειες
Έχουμε προσθέσει χρόνια στη ζωή μας αλλά όχι ζωή στα χρόνια μας
Έχουμε πλεόνασμα φαρμάκων αλλά έλλειψη υγείας
Έχουμε αναπαυτικά κρεβάτια αλλά όχι ύπνο
Έχουμε κάθε είδους διασκέδαση αλλά όχι ευτυχία
Έχουμε διασπάσει το άτομο αλλά όχι τις προκαταλήψεις μας