Γερνάμε…

Υπό τον τίτλο «Ο πληθυσμός της Ε.Ε. σημειώνει σημαντική γήρανση», η σημερινή LES ECHOS δημοσιεύει ρεπορτάζ της Anne Bauer από τις Βρυξέλλες, σχετικό με τη δημογραφική έκθεση που παρουσίασε την Παρασκευή η Eurostat και από την οποία προκύπτει ότι η κοινωνία της Ευρώπης διαρκώς μετασχηματίζεται...
Αγγίζοντας το μισό δισεκατομμύριο κατοίκους και με μέσο όρο ηλικίας τα 40,6 έτη, η Ευρώπη των «27» χαρακτηρίζεται από μια γήρανση του πληθυσμού και σε όλα τα κράτη το προσδόκιμο όριο ζωής αυξάνεται ετήσιως κατά 2 με 3 μήνες. Επιπλέον, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι έως το 2014 ο ενεργός πληθυσμός (20-64 έτη) θα αρχίσει να μειώνεται και η έκθεση της Eurostat υπογραμμίζει ότι ένα από τα διακυβεύματα των ευρωπαϊκών πολιτικών αφορά στην επίτευξη της «ευελιξίας και ασφάλειας στην απασχόληση» (flexsecurity), ιδέα η οποία θα προσφέρει το πλαίσιο για μια ενεργητικότερη και μεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση εξασφαλίζοντας έτσι την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η έκθεση τασσέται ακόμη υπέρ πολιτικών οι οποίες θα ευνοήσουν την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά απασχόλησης, ενώ ένα ακόμη ζήτημα αφορά στον οικογενειακό προγραμματισμό και στην αύξηση των ποσοστών γεννητικότητας.

Τέλος, η έκθεση επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της μετανάστευσης αναφορικά με τα δημογραφικά ζητήματα της Ευρώπης και τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα κεντρικά σημεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη, αναφέρεται.
Σε σχετικό πίνακα, που συνοδεύει το ρεπορτάζ, και καταγράφει τα ποσοστά του ξένου πληθυσμού σε διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενδεικτικά αναφέρονται η Γερμανία με 7,1 εκατομμύρια ξένους κατοίκους (αντίστοιχο με το 8,7% του πληθυσμού) και η Ελλάδα με ένα εκατομμύριο ξένους κατοίκους, που αναλογούν στο 8,4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
zoomnews.gr