Παγκόσμια Συνάντηση Ακτιβιστών ενάντια στους Αεροψεκασμούς(Chemtrails)

Στη Μακρινίτσα του Πηλίου, στις 29 - 31 Ιουλίου 2011έχει οργανωθεί Παγκόσμια Συνάντηση Ακτιβιστών ενάντια στους Αεροψεκασμούς (Chemtrails)
Περισσότερα στη σελίδα του κινήματος στο FB 
www.facebook.com/pages/ChemtrailsFreeWorld