ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Από τα 360 δις Ευρώ του χρέους, τα 211 προέρχονται από δανεισμό για την πληρωμή τόκων!!!
 sociologyalert.blogspot.com
 Aπο olympia.gr
…και τα υπόλοιπα βεβαίως, από το Γερμανικό πλιάτσικο.
“Συνέβη εις την Ελληνικήν φυλήν ό,τι συμβαίνει την νύχτα εις τον κόσμο, που
η ώρα η πλέον σκοτεινή, η πλέον θαμπή της νυκτός είναι η ώρα που σιμώνει το
φως της ημέρας”
-Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα “Απομνημονεύματά” του

Που κολλάει ο Κολοκοτρώνης με αυτή την αποκάλυψη; Θα το δείτε σύντομα εφ’ όσον η κυβέρνηση των επίορκων αποχωρήσει…
Δείτε τα αποδεικτικά στοιχεία, που βέβαια δεν θα τα παρουσιάσει κανένα ΜΜ”Ε” τρόφιμος των τοκογλύφων:

GENERAL GOVERNMENT

(mil. euro)

GDP (nominal) Interest
Payments (EDP)
%GDP
1975 2.306 18 0,8
1976 2.868 27 0,9
1977 3.359 29 0,9
1978 4.099 43 1,0
1979 5.086 65 1,3
1980 6.106 86 1,4
1981 7.310 148 2,0
1982 9.194 146 1,6
1983 10.970 246 2,2
1984 13.643 399 2,9
1985 16.646 595 3,6
1986 19.891 819 4,1
1987 22.408 1.156 5,2
1988 27.266 1.868 6,9
1989 32.406 2.193 6,8
1990 39.111 3.660 9,4
1991 48.302 4.045 8,4
1992 55.839 5.869 10,5
1993 62.873 7.145 11,4
1994 71.302 8.967 12,6
1995 79.927 10.150 12,7
1996 87.851 10.539 12,0
1997 97.235 10.314 10,6
1998 105.773 9.823 9,3
1999 112.686 9.443 8,4
2000 136.281 9.996 7,3
2001 146.428 9.497 6,5
2002 156.615 8.633 5,5
2003 172.431 8.472 4,9
2004 185.266 9.176 5,0
2005 194.819 8.668 4,4
2006 211.300 9.188 4,3
2007 227.074 10.002 4,4
2008 236.917 11.696 4,9
2009 235.017 11.986 5,1
2010 230.341 12.832 5,6
2011
13.000

3.076.944 210.939
Sources:


1. Ministry of National Economy, Main National Accounts Aggregates of the Greek Economy, 1960-1999 (ESA95), Athens January 2001
2. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates (SGP Dec. 2006) 1995-2009, Athens December 2006
3. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates 2000-2009, Athens October 2008
4. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates 2007-2010, Athens April 2009
5. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates 2000-2008, Athens October 2009
6. EDP 21 October 2009

7. Αναλυτικοί λογαριασμοί ΕΣΥΕ Νοέμβριος 2009
8. Ministry of Economy and Finance, Macroeconomic Aggregates 2008-2013, Athens January 2010
9. EDP April 2011