20+ συντομεύσεις στα Windows 7 που ίσως δεν γνωρίζετε

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε 20 συντομεύσεις των Windows που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε την ταχύτητα των εργασιών σας, αφήνοντας στα αζήτητα το mouse...Win + 1, 2, 3, 4 κτλ.
Θα εκκινήσει κάθε πρόγραμμα που έχετε στην taskbar σας. Χρήσιμο θα ήταν προγράμματα που χρησιμοποιείται πολύ συχνά να βάλετε στο taskbar ώστε να μπορείτε να τα ανοίγετε ένα μετά το άλλο. Αυτό λειτουργεί επίσης στα Windows Vista και την γραμμή γρήγορης εκκίνησης (quick launch).Win + Alt + 1, 2, 3, κτλ.
Θα εκκινήσει την jump list κάθε προγράμματος που είναι στην taskbar. Στην συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βέλη του πληκτρολογίου σας για να πλοηγηθείτε στην λίστα και να επιλέξετε τι θέλετε να εκκινήσετε και πατήστε Enter.
Win + T
Θα κάνει ένα κύκλο μεταξύ των προγραμμάτων της taskbar (στα ανοικτά προγράμματα θα εμφανιστεί προεπισκόπηση). Η ενέργεια αυτή είναι παρόμοια με την αιώρηση του ποντικιού επάνω στην taskbar και μπορείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα με το Space ή το Enter.Win + Home
Ελαχιστοποιεί όλα τα προγράμματα εκτός από το παράθυρο που βρίσκεται πρώτο και στο οποίο εργάζεστε.


Win + B
Επιλέγει το system tray και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βέλη του πληκτρολογίου σας για να πλοηγηθείτε στα προγράμματα που βρίσκονται σ’ αυτό και να επιλέξετε τι θέλετε να εκκινήσετε και πατήστε Enter.Win + D
Ελαχιστοποιήση όλων των παραθύρων και εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας

Win + R
Εκκίνηση παράθυρου διαλόγου εκτέλεσης προγράμματος (Run)

Win + Up/Down
Μεγιστοποιεί και επαναφέρει το τρέχον παράθυρο φτάνει βέβαια το παράθυρο ή το πρόγραμμα να επιτρέπει την μεγιστοποίηση. Είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία με το κλικ στο μεσαίο κουμπί.

Alt + Esc
Λειτουργεί όπως το Alt + Tab αλλά εναλλάσσει τα παράθυρα με την σειρά που έχουν ανοιχτεί και δεν εμφανίζει προεπισκόπηση των παραθύρων.

Win + Pause/Break
Εκκινεί το παράθυρο των ιδιοτήτων των Windows. Μπορείτε να βρείτε γρήγορα το όνομα και κάποια στατιστικά του υπολογιστή σας.Ctrl + Esc
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του start menu.Ctrl + Shift + Esc
Θα εκκινήσει το task manager χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε Ctrl + Alt + Del.Alt + Space
Θα ανοίξει το μενού του παραθύρου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεγιστοποιήσει (x), ελαχιστοποιήσει (n), κλείσει (c), or μετακινήσει (m) το παράθυρο. Η επιλογή είναι χρήσιμη σε περίπτωση που το παράθυρο της επιλογής βρίσκεται εκτός οθόνης. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για το κλείσιμο των παραθύρων σε αντικατάσταση του Alt + F4.


Windows Explorer Shortcuts
Ακολουθούν εύχρηστες συντομεύσεις για το windows explorer που είναι παρόμοιές και χρησιμοποιούνται και σε άλλα προγράμματα.


Alt + Up
Θα πλοηγηθείτε στο ανώτερο επίπεδο του φακέλου που βρίσκεστε, εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Backspace.

Shift + F10
Ανοίγει το “right click menu” ένα φάκελο ή αρχείο.


Shift + Del
Διαγράφει τα επιλεγμένα αρχεία κατευθείαν χωρίς να στέλνει στον κάδο απορριμμάτων.

Ctrl + Shift + N
Δημιουργεί έναν νέο φάκελο στο τρέχοντα παράθυρο.

Alt + Enter
Ανοίγει τι ιδιότητες του αρχείου ή του φακέλου που επιλέξατε για να μπορείτε να δείτε το μέγεθος τoυ, ημερομηνία δημιουργίας κτλ.


F2
Μπορείτε να μετονομάσετε το φάκελο ή το αρχείο.

F3
θα ανοίξει τον explorer και θα επιλέξει τη γραμμή αναζήτησης. Αν έχετε ήδη ένα παράθυρο ανοιχτό, θα τονίσει τη γραμμή αναζήτησης. Σε ορισμένα προγράμματα που θα ανοίξει επίσης η αναζήτηση.


F6
Κάνει ένα κύκλο μεταξύ των αντικειμένων του παραθύρου, εναλλάκτικά χρησιμοποιούμε το πλήκτρο Tab.

F10
Εμφανίζει το file menu του explorer.

F11
Μεγιστοποιεί το παράθυρο