Σεξ στον ύπνο σας; Κι όμως συμβαίνει


Μια άγνωστη διαταραχή που ονομάζεται σεξυπνία είναι µια διαταραχή ύπνου, που συναντάται σε ένα ποσοστό ατόµων της ...
τάξεως του 1% σε παγκόσµιο επίπεδο....


Αυτή η συµπεριφορά χαρακτηρίζεται έτσι γιατί το άτοµο εµπλέκεται σε σεξουαλικές πράξεις στον ύπνο του, ενώ όταν ξυπνήσει δεν θυµάται τίποτα. Είναι δηλαδή σαν την υπνοβασία, αλλά με πολύ σεξ.

Συνήθως η σεξυπνία συμβαίνει ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ερωτική σχέση και μοιράζονται μία συνηθισµένη ερωτική ζωή. Παρ' όλα αυτά ο τρόπος µε τον οποίο βιώνει τη σεξυπνία το άτοµο που βρίσκεται στο ίδιο κρεβάτι µε τον πάσχοντα ποικίλλει.

Άλλοτε, ο σύντροφος του πάσχοντα το απολαμβάνει και άλλες φορές πάλι το βιώνει τραυματικά, γι' αυτό την επόμενη φορά που θα διαλέξετε ερωτικό σύντροφο, πριν προβείτε στην ερωτική πράξη, απλά κοιμηθείτε μαζί του.