Γιατί ακούμε τραγουδάκια όταν πλένουμε τα δόντια;


Το καλό βούρτσισμα των δοντιών έχει και μία διάρκεια...

πως να το κάνουμε... τόση, όση διαρκεί ένα τραγούδι..