Χιλιάδες πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ

Απελευθερώνονται πλήρως τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ από τις αρχές του 2012 για όλους, εκτός των οικιακών και των μικρών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης, Α. Ζερβό, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 περιορίστηκε στο 77,3 % της συνολικής ζήτησης (από 85,6 % το 2009, έχασε δηλαδή περίπου 8 μονάδες) καθώς δραστηριοποιούνται στην αγορά νέοι προμηθευτές ρεύματος ή μεγάλοι καταναλωτές στρέφονται σε...
απευθείας εισαγωγές.

Όσον αφορά στο 2011, η ΔΕΗ αναμένει επίσης δύσκολες συνθήκες και αυξάνει (υπερτετραπλασιάζει) την πρόβλεψη για απλήρωτους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τα κέρδη προ φόρων του 2010 διαμορφώθηκαν σε 740,7 εκατ. ευρώ, έναντι 993,1 εκατ. το 2009 (-25,4%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, έφθασαν σε 557,9 εκατ. ευρώ, έναντι 693,3 εκατ.(-19,5%).