Η πρώτη πίπα!!
Αντί να τον παίρνετε 
από πίσω...,
κάντε του μια πίπα ...ΔΩΡΟ ! ! ! 
- η συνέχεια επι της οθόνης..