Είστε η ΝΤΡΟΠΗ του τόπου μας! ΑΒΟΥΛΟΙ, ΜΟΙΡΑΙΟΙ, και ΚΟΤΕΣ!

Είστε η ΝΤΡΟΠΗ του τόπου μας! ΑΒΟΥΛΟΙ, ΜΟΙΡΑΙΟΙ, και ΚΟΤΕΣ!Ο αφισοκολητής δεν πτοείται και σήμερα τις είδαμε στην οδό ...
Κωνσταντινουπόλεως στο Άνω Ροδίνι.
Πάλι θα τρέχουν και δεν θα προλαβαίνουν στον Δήμο.