Τις δανειακές συμβάσεις ζητά το Ελεγκτικό Συνεδρίο

Τις δανειακές συμβάσεις ζητά το Ελεγκτικό Συνεδρίο
Παρέμβαση με πολλαπλούς αποδέκτες, και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση, κάνει ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ι. Καραβοκύρης, με στόχο τη διαφάνεια στις συμβάσεις του Δημοσίου αλλά και την άρση του «απορρήτου», που καλύπτει τους συνταξιούχους βουλευτές στη διεκδίκηση των αναδρομικών τους...

Υποστηρίζει ότι οι συμβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που θα καταρτιστούν στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων, πρέπει να υποστούν τον προσυμβατικό ελέγχο του ανώτατου δικαστηρίου, ο οποίος αποτελεί μια πρόσθετη δικαστική εγγύηση ως προς τη νομιμότητά τους.

«Μόνον έτσι θα βρίσκονται σε συμφωνία με τη βούληση του συνταγματικού νομοθέτη και την ευαισθησία του ελληνικού λαού στις διαφανείς συναλλαγές», τονίζει.

Το αίτημα, που υπέβαλε και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αποκτά ιδιαίτερη αξία στην παρούσα συγκυρία, όπου η κυβέρνηση με ταχύτατες διαδικασίες προχωρεί το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, ενώ πληθαίνουν οι φωνές που θεωρούν ότι η διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων εξουσιοδοτείται να χειριστεί εν λευκώ την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Στις συμβάσεις που πρέπει να υφίστανται τη βάσανο του ελέγχου, ο κ. Καραβοκύρης περιλαμβάνει και τις δανειακές συμβάσεις, θυμίζοντας ότι ο πρώτος καταλογισμός που έγινε το 1833 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ήταν σε βάρος του πολιτικού Ανδρέα Λουριώτη και του πλοιοκτήτη Ι. Ορλάνδου και αφορούσε τα δάνεια της Αγγλίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης.
Το ίδιο ισχύει, λέει στην «Ε», και για τις συμβάσεις που αφορούν τον αμυντικό εξοπλισμό της χώρας. Κάνει ευθέως αναφορά στο σκάνδαλο των υποβρυχίων που εξετάζει η προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής και ρωτά με νόημα:
«Εάν υπήρχε ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λέτε να παραλαμβάναμε το υποβρύχιο που γέρνει;». Πρόκειται για το περίφημο υποβρύχιο «Παπανικολής» για την παραλαβή του οποίου δόθηκαν, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στην Εισαγγελία του Μονάχου, 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ «λάδωμα».

Ο κ. Καραβοκύρης είναι ένθερμος υποστηρικτής μιας στενότερης συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είναι η ετήσια έκθεση του δικαστηρίου για τον ισολογισμό και απολογισμό του κράτους να υπόκειται σε διεξοδικό κοινοβουλευτικό διάλογο μέσα σε σύντομο χρόνο, ώστε να είναι επίκαιρος.

Κατά την άποψή του, η κατάθεση, απλώς της έκθεσης, χωρίς συζήτηση, δεν υπηρετεί τη συνταγματική πρόβλεψη για την ενημέρωση του λαού, σχετικά με τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Παράλληλα, προτείνει να έχει τη δυνατότητα και η Βουλή, ύστερα από πρόταση που θα προσυπογράφει ένας συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών, να παραγγέλλει τη διενέργεια ελέγχων από το δικαστήριο. Σήμερα, τη δυνατότητα αυτή διατηρεί μόνον η κυβέρνηση