Βουλευτης ΠΑΣΟΚ προς Π/κωνταντίνου - Λησμονήσατε να φορολογήσετε την χειραψία !!!