Τα χρόνια που περνούν - picts


1975
1Capturing Age
 Ο φωτογράφος Nicholas Nixon λάμβανε μία φωτογραφία με 4 αδελφές για 30 χρόνια. Δείτε μία φωτογραφική συλλογή που τις δείχνει πως γερνάνε....
1976
2Capturing Age
1977
3Capturing Age
1978
4Capturing Age
1979
5Capturing Age
1980
6Capturing Age
1981
7Capturing Age
1982
8Capturing Age
1983
9Capturing Age
1984
10Capturing Age
1985
11Capturing Age
1986
12Capturing Age
1987
13Capturing Age
1988
14Capturing Age
1989
15Capturing Age
1990
16Capturing Age
1991
17Capturing Age
1992
18Capturing Age
1993
19Capturing Age
1994
20Capturing Age
1995
21Capturing Age
1996
22Capturing Age
1997
23Capturing Age
1998
24Capturing Age
1999
25Capturing Age
2000
26Capturing Age
2001
27Capturing Age
2002
28Capturing Age
2003
29Capturing Age
2004
30Capturing Age
2005
31Capturing Age
2006
32Capturing Age
2007
33Capturing Age
2008
34Capturing Age
2009
35Capturing Age

by SociaLMagazinE