ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ!

Το go.on.ssip.blogspot.com θα παρευρεθεί στην συνάντηση του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη!

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις πόλεις! 
Το δίκιο είναι με το μέρος μας.