Τα θετικά της κρίσης : παρουσιάζεται αύξηση εξαγωγών και μείωση εισαγωγών
Νέα άνοδος των ελληνικών εξαγωγών με παράλληλη μείωση
 της ζήτησης ξένων προϊόντων.

Συνεχίστηκε και τον Μάρτιο εφέτος η άνοδος των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ, παράλληλα, συρρικνώθηκαν περαιτέρω, λόγω και του περιορισμού της καταναλωτικής ζήτησης στη χώρα, οι εισαγωγές...


Όπως αναφέρει το newsbeast από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν, ειδικότερα, τα εξής:

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών τον Μάρτιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.756,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.420,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 23,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων τον Μάρτιο 2011 ανήλθε στο ποσό των 3.341,2 εκατ. ευρώ έναντι 5.354,4 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2010.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών των πετρελαιοειδών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία. Οι «ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις», μετά από τον έλεγχό τους, για τον Μάρτιο 2010 που αφορούν στα πετρελαιοειδή έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. 

Για αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για το Μάρτιο 2011 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Μαρτίου 2011 και Μαρτίου 2010