Καρτέλ στα απορρυπαντικά


Καρτέλ στα απορρυπαντικά
Με πραγματική «ομοβροντία» μοιάζουν τα συνολικά πρόστιμα ύψους 315,2 εκατ. ευρώ που καλούνται να πληρώσουν οι πολυεθνικές εταιρείες Unilever και Procter & Gamble, από την ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία τις κατηγορεί για καρτέλ µε στόχο τη χειραγώγηση των τιµών απορρυπαντικών ρούχων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας....
Η υπόθεση ήταν γνωστή και στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία συνεργάστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισµού. Οι οκτώ χώρες - µέλη της Ε.Ε. στις οποίες έδρασε το καρτέλ των απορρυπαντικών είναι εκτός από την Ελλάδα, οι, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία και το Βέλγιο.
Οι εταιρείες παραδέχθηκαν ότι ακολουθούσαν αντιµονοπωλιακές πρακτικές στο διάστηµα 2002 - 2005 και, όπως δήλωσε ο επίτροπος για θέµατα Ανταγωνισµού Χοακίν Αλµούνια, «µε την παραδοχή της συµµετοχής τους στο καρτέλ, οι εταιρείες συνέβαλαν στη γρήγορη ολοκλήρωση της έρευνας και σε αντάλλαγµα η Επιτροπή µείωσε τα πρόστιµα».
Έτσι η Procter & Gamble θα καταβάλει 211,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Unilever 104 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα της επιτροπής συµπεριλαµβάνει και την εταιρεία Henkel, η οποία όµως απαλλάχθηκε διότι ήταν η πρώτη που ενηµέρωσε την Επιτροπή για την ύπαρξη καρτέλ.
Η Επιτροπή πραγµατοποίησε έλεγχο στην εταιρεία τον Ιούνιο του 2008 µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων για το καρτέλ. Εν συνεχεία, η Procter & Gamble και η Unilever υπέβαλαν και εκείνες αίτηση επιείκειας και η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τη συνεργασία τους µείωσε κατά 50% στην Procter & Gamble και 25% στην Unilever τα πρόστιµα.
Οι τρεις αυτές εταιρείες αποτελούν τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες παραγωγής σκόνης πλυσίµατος και απορρυπαντικών ρούχων στην ευρωπαϊκή αγορά και, σύµφωνα µε την Επιτροπή, η σύµπραξή τους στο καρτέλ διήρκεσε τρία χρόνια.
Με βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η «συνεργασία» τους ξεκίνησε, «όταν οι εταιρείες εφάρµοσαν µια πρωτοβουλία µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των απορρυπαντικών». Ο περιβαλλοντικός στόχος, όµως, δεν τους υποχρέωνε να συντονίσουν τις τιµές τους. Σύμφωαν με το Bloomberg, οι εταιρείες συµφώνησαν να µειώσουν το µέγεθος της συσκευασίας χωρίς να µειώσουν τις τιµές και εν συνεχεία αποφάσισαν από κοινού να τις αυξήσουν.
Υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις στην Αθήνα
Από το µικροσκόπιο της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού «περνάνε» 30 υποθέσεις και αυτεπάγγελτες έρευνες για διάφορους κλάδους.
Ο υποθέσεις αυτές αφορούν, είδη προσωπικής υγιεινής (σαµπουάν, στοµατική υγιεινή, ξυριστικά είδη κ.τ.λ.), η ζυθοποιία, τα δοµικά υλικά, τα καύσιµα. Εκτός αυτού το προσεχές διάστημα αναµένεται η έκδοση τεσσάρων αποφάσεων που αφορούν την ακτοπλοΐα, τους µεσίτες, τα πετρελαιοειδή και τα αλµυρά σνακ.
Από το 2007 έως σήµερα η Επιτροπή έχει επιβάλει πρόστιµα σε τέσσερις υποθέσεις καρτέλ (για το γάλα, τα σούπερ µάρκετ, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τα πετρελαιοειδή), καθώς επίσης και σε εταιρείες που αφορούν την αγορά του καφέ, των απορρυπαντικών, τα ξενόγλωσσα βιβλία και τα κατεψυγµένα λαχανικά.
Τι γίνεται στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», στη χώρα μας η αγορά απορρυπαντικών αποτελεί έναν από τους στόχους της Επιτροπής Ανταγωνισµού από το 2004. Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής για τον κλάδο των απορρυπαντικών εστίασε στη διερεύνηση των συµβάσεων µεταξύ των βιοµηχανιών και των λιανεµπορικών αλυσίδων.
Αυτή η έρευνα αποτέλεσε την πρώτη κίνηση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού µε στόχο να εξακριβώσει τις αιτίες για τις µεγάλες διαφορές τιµών, έως και 90%, για τα ίδια προϊόντα στα ελληνικά ράφια σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. 
Μάλιστα, εκτός από τα απορρυπαντικά, έλεγχοι για παράνοµες ρήτρες που αλλοιώνουν τον ανταγωνισµό διενεργούνται και σε άλλα προϊόντα πολυεθνικών όπως βρεφικές πάνες, καθαριστικά, σαµπουάν, αφρόλουτρα και ξυριστικά είδη. Οι έλεγχοι αφορούν συµβάσεις που µπορεί να έχουν συναφθεί µεταξύ πολυεθνικών και λιανεµπόρων την τελευταία πενταετία. 
Οι έρευνες µέχρι σήµερα δεν έχουν διαπιστώσει καρτέλ µεταξύ βιοµηχανιών για τον καθορισµό τιµών, σύµφωνα όµως µε την πρώτη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού για τον κλάδο των απορρυπαντικών τον Απρίλιο του 2009, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αντιανταγωνιστικών συµπράξεων κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σε συµβάσεις που είχε συνάψειη εταιρεία Unilever Ηellas ΑΕΒΕ µε 6 αλυσίδες σούπερ µάρκετ την περίοδο2000-2002. Μάλιστα, για την υπόθεση αυτή η Επιτροπή επέβαλε στους εµπλεκόµενους πρόστιµο συνολικού ποσού 8 εκατ. ευρώ, από τα οποία 6,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν την εταιρεία Unilever.
Αθέµιτες πρακτικές φαίνεται να εντόπισε η Επιτροπή και σε ακόµα µία υπόθεση, στην οποία εµπλέκονται οι εταιρείες Colgate Ρalmolive και Colgate Ρalmolive Εµπορική, καθώς και λιανέµποροι.
Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς τον Αύγουστο του 2009 η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού έκρινε ότι πρέπει η έρευνά της να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων που διακινείη Colgate Ρalmolive στην Ελλάδα, καθώς από τις καταθέσεις µαρτύρων κατά την ακροαµατική διαδικασία για το θέµα των απορρυπαντικών προέκυψε ότι η ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών ενδέχεται να περιλαµβάνει και άλλα προϊόντα της Colgate που αποτελούν αντικείµενο των υπό εξέταση συµβάσεων της εταιρείας µε τρία σούπερ µάρκετ, ένα Cash & Carry και έναν όµιλο αγορών.