Τι έδειξαν οι μετρήσεις για τη ραδιενέργεια στην Ελλάδα

 
Δίκτυο Μέτρησης Ραδιενέργειας
Πανελλήνιος Χάρτης Τηλεμετρικών Σταθμών

Ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο σας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσετε λεπτομερώς τις μετρήσεις των τηλεμετρικών σταθμών ανά την Ελλάδα.
Πρόσφατες τιμές oλικής-γ στον αέρα  Δείτε τους πίνακες...

Σταθμός
Ημερομηνια / Ωρα
nSv/hΑλεξανδρούπολις
03-04-2011 06:00:00
54.3          
Κομοτινή
13-04-2011 14:00:00
78.7          
Καβάλα
13-04-2011 14:00:00
78.4          
Θεσσαλονίκη
13-04-2011 14:00:00
56.8          
Μεγαλόπολις
13-04-2011 14:00:00
71.6          
Σούδα
13-04-2011 14:00:00
49.1          
Λαμία
13-04-2011 14:00:00
48.1          
Κέρκυρα
13-04-2011 14:00:00
65.2          
Ρόδος
13-04-2011 14:00:00
50.6          
Κεφαλονιά
13-04-2011 14:00:00
52.9          
Λέσβος
13-04-2011 14:00:00
73.2          
Σάμος
13-04-2011 12:00:00
54.4          
Σημείωση : Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα Greenwich.
Ενδεικτικές μέσες τιμές ολικής-γ στον αέρα


Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ΕΕΑΕ, ανακοίνωσε πως εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις ραδιενέργειας, οι οποίες δεν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, εξακολουθούν να ανιχνεύονται σε δείγματα προερχόμενα από την πλήρη περιβαλλοντική αλυσίδα, αέρας, νερό της βροχής, χόρτα, γάλα και κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας
 

Εξαιτίας των πολύ χαμηλών ποσοτήτων ραδιενέργειας, επισημαίνεται, δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της χώρας, όπως αυτά καταγράφονται από τους σταθμούς έγκαιρης ειδοποίησης του τηλεμετρικού δικτύου ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος.
http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/enviro/telemetry