Έρευνα - Είναι κατά τη γνώμη σας το χρέος της Ελλάδος απεχθές ;

 Oρισμος του απεχθους χρεους

Σύμφωνα με τον κλασσικό ορισμό του απεχθούς χρέους (odious debt), τρία είναι τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται:

1) τα δάνεια που έχουν συναφθεί να μην ήταν προς όφελος του πληθυσμού της χώρας,
2) να μην ήταν εις γνώσιν αυτού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να τα εγκρίνει, ούτε να τα απορρίψει....,

3) όλα αυτά να ήταν εις γνώσιν των πιστωτών.NAI
OXI
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ
  Εμφάνιση αποτελεσμάτων
Ψήφοι μέχρι αυτήν τη στιγμή: 0
Μέρες που απομένουν για να ψηφίσετε: 13