Κάρτα του Πολίτη: Τι λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τι λέει ο Άγγλος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός

σχόλιο ID-ont: Όταν εμείς πηγαίνουμε προς τις ηλεκτρονικές ταυτότητες οι Άγγλοι έρχονται!!!
Απόδειξη το συνημμένο video που σας παρουσιάζουμε και δείχνει με τον...
πλέον γλαφυρό τρόπο την διαφορά στην πολιτική αντίληψη των δύο κυβερνήσεων για την.....


Κάρτα του Πολίτη.

Απολαύστε τη σύγκριση στο video. Εμείς πάντως χειροκροτούμε την δεύτερη άποψη...