Μολυσμένος ΘερμαϊκόςΚύριε Δήμαρχε. 

Τα προβλήματα του Θερμαϊκού όλοι τα γνωρίζουν αφού πρόκειται για μια κλειστή και αβαθής θάλασσα, που δέχεται καθημερινά ...
180.000 κυβικά μέτρα αστικά λύματα και βιοτεχνικά λύματα, στα οποία αν βάλουμε και τα απόβλητα από την αγροτική παραγωγή (περίπου 50.000 τόνους λιπασμάτων και 300 τόνους φυτοφαρμάκων), καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί χαβούζα και κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Θα ήθελα να ρωτήσω πιο είναι το σχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Ευχαριστώ