Φινλανδία η...καλύτερη χώρα να ζείς!!!

Αν  γεννιόσασταν σήµερα, σε ποια χώρα θα είχατε τις περισσότερες  πιθανότητες να διάγετε µια υγιή, ασφαλή, δηµιουργική, οικονοµικά άνετη  ζωή; Το «Νewsweek» θέλησε να απαντήσει σε αυτή την...
απλή και ταυτόχρονα  εξαιρετικά περίπλοκη ερώτηση. 

Το περιοδικό µελέτησε και συνέκρινε 100  χώρες. Καλύτερη όλων ανακηρύχθηκε η Φινλανδία... Η  Ελλάδα κατέλαβε την 26η θέση.

Οι υπεύθυνοι του «Νewsweek» σκέφτηκαν να  κάνουν αυτή την έρευνα για πρώτη φορά στην ιστορία του...

αµερικανικού  περιοδικού ενθυµούµενοι κάτι που έχει πει ο δισεκατοµµυριούχος  επενδυτής και φιλάνθρωπος Γουόρεν Μπάφετ: πως ό,τι καλό τού συνέβη ποτέ  έχει τις ρίζες του στο γεγονός ότι γεννήθηκε στη σωστή χώρα, τις ΗΠΑ, τη  σωστή στιγµή. «Και είναι αλήθεια», σηµειώνουν, «παρ’ ότι σηµαντικές  προσωπικότητες απαντούν σε όλα τα έθνη της γης, κάποιες χώρες προσφέρουν  στους πολίτες τους πολύ περισσότερες ευκαιρίες να επιτύχουν από ό,τι  άλλες σε µια δεδοµένη περίοδο.

Στη σηµερινή εποχή, το θέµα επείγει:  καθώς ο πλούτος και η ισχύς µετακινούνται από τη Δύση προς την Ανατολή  και µια νέα παγκόσµια τάξη εξακολουθεί να διαµορφώνεται, δεν είναι πλέον  βέβαιο πως το να γεννηθεί και να µεγαλώσει κανείς στην Οµαχα (όπως ο  Μπάφετ) αποκτά το πλεονέκτηµα που είχε άλλοτε». Υπ’ αυτό το πρίσµα, οι  υπεύθυνοι του «Νewsweek» άρχισαν πριν από αρκετούς µήνες να µελετούν  δεδοµένα από 100 διαφορετικές χώρες του πλανήτη. Ζήτησαν τη βοήθεια µιας  «επιτροπής σοφών» στην οποία συµµετείχε µεταξύ άλλων ο νοµπελίστας  οικονοµολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς.

Και συνέκριναν τις 100 χώρες µε βάση  πέντε βασικά κριτήρια: εκπαίδευση, υγεία, ποιότητα ζωής, οικονοµική  ανταγωνιστικότητα ή οικονοµικός δυναµισµός και πολιτικό περιβάλλον.  Καθένα από αυτά τα πέντε κριτήρια περιελάµβανε πολλές υποδιαιρέσεις: για  να αξιολογηθεί η ποιότητα της ζωής, για παράδειγµα, συνεκτιµήθηκαν  µεταξύ άλλων το ποσοστό ανεργίας, η κατά κεφαλήν κατανάλωση, ο αριθµός  ανθρωποκτονιών και η περιβαλλοντική υγεία, ενώ για να αξιολογηθεί ο  οικονοµικός δυναµισµός συνεκτιµήθηκαν µεταξύ άλλων η παραγωγική  ανάπτυξη, ο δείκτης καινοτοµίας και οι ηµέρες που απαιτούνται για την  έναρξη µιας νέας επιχείρησης. 

Το «Νewsweek» σπεύδει να αναγνωρίσει πως η  λίστα του δεν είναι τέλεια: είναι δύσκολο να βρει κανείς τα ίδια  συγκρίσιµα στοιχεία για τις πλουσιότερες και τις φτωχότερες χώρες του  κόσµου· επιπλέον, η λίστα είναι κάτι σαν ένα στιγµιότυπο του κόσµου όπως  ήταν το 2008 και το 2009 – παρ’ ότι κάποιες από τις επιπτώσεις της  οικονοµικής κρίσης είναι ορατές, άλλες δεν έχουν ακόµα φανεί. Με όλες  τις ατέλειές της, εντούτοις, αποτυπώνει κάποια σηµαντικά πράγµατα για  τον κόσµο. «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΦΩΝ» Το περιοδικό ζήτησε τη βοήθεια µιας  «επιτροπής σοφών», στην οποία συµµετείχε και ο νοµπελίστας οικονοµολόγος  Τζόζεφ Στίγκλιτς 

Εγγύηση για το µέλλον ένα καλό εκπαιδευτικό σύστηµα ΤΟ  ΜΙΚΡΟ είναι συχνά καλύτερο: ένα από τα πρώτα συµπεράσµατα στο οποίο  κατέληξε το «Νewsweek». Διότι µια χώρα µε µικρό µέγεθος (και πληθυσµό)  χρειάζεται µικρότερη προσπάθεια για να βελτιώσει τα συνολικά επίπεδα  ευηµερίας. Βασικά, οι καλύτερες χώρες τείνουν να είναι µικρές, πλούσιες,  ασφαλείς και... κρύες: Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Δανία,  συµπεριλαµβάνονται όλες στο τοπ 10 των καλύτερων χωρών να ζει (ή να  γεννηθεί) κανείς. Ζωτικής σηµασίας είναι και το εκπαιδευτικό σύστηµα:  ένα καλό εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για  µελλοντική ευµάρεια.

Στη συγκεκριµένη επιµέρους κατάταξη, η χώρα µας  έρχεται 39η· τη χειρότερη επίδοσή της όµως την παρουσιάζει, αναµενόµενα,  στην υποκατάταξη µε γνώµονα τον οικονοµικό δυναµισµό: έρχεται 47η. Η  Ελλάδα κατατάσσεται 26η στη συνολική λίστα και 16η µεταξύ των 25 κρατών -  µελών της Ε.Ε. που περιλαµβάνονται στις 100 αξιολογηθείσες χώρες –  λείπει η Κύπρος και η Μάλτα. Ερχεται 17η στην υποκατάταξη µε γνώµονα την  υγεία, 21η από πλευράς ποιότητας ζωής και 29η από πλευράς «πολιτικού  περιβάλλοντος» (πολιτική συµµετοχή, πολιτική σταθερότητα, πολιτικές  ελευθερίες...) Στον αντίποδα της Φινλανδίας, της Ελβετίας, της Σουηδίας,  της Αυστραλίας και του Λουξεµβούργου, οι πέντε χειρότερες χώρες του  κόσµου, από πλευράς ευκαιριών, είναι σύµφωνα πάντα µε το «Νewsweek» η  Ουγκάντα, η Ζάµπια, το Καµερούν, η Νιγηρία και τελευταία, η Μπουρκίνα  Φάσο.
TA NEA