Αλλαγή του ονόματος δέχεται το 30% στην ΠΓΔΜ για να γίνει η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ

Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών στα Σκόπια κατά εντολή του υπουργείου Άμυνας της χώρας όσον αφορά την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 66% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η γειτονική χώρα πλήρη τα κριτήρια για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ...Αντιθέτως το 24,7% πιστεύει ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια και 9,4% δεν απάντησαν. Στο κρίσιμο ερώτημα για τον αν θα αποδέχονταν την αλλαγή του Συνταγματικού ονόματος της χώρας προκειμένου η χώρα να ενταχτεί στο ΝΑΤΟ, το
62,2% απάντησαν αρνητικά αλλά ένα σημαντικό ποσοστό 30,3% πιστεύει ότι θα αποδεχόταν την αλλαγή του ονόματος ώστε η χώρα να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ ανεμπόδιστα.
Ένα ποσοστό που φτάνει το 7,6% δεν απάντησε στην ερώτηση γεγονός που αποδεικνύει τον προβληματισμό των κατοίκων της γειτονικής χώρας για το συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον αντίστοιχο ήταν και το ποσοστό των απόψεων όσον αφορά την εικόνα του Στρατού της χώρας με το 64,5% των ερωτηθέντων να έχουν θετική εικόνα για το Στρατό της ΠΓΔΜ, 24,2% έχουν αρνητική εικόνα και 11,3% αρνήθηκαν α πάρουν θέση.
Από τα συγκεκριμένη δημοσκόπηση φαίνεται ξεκάθαρα ο διαχωρισμός του πληθυσμού σε σλαβικό και αλβανικό, με το 66% σχεδόν των ερωτηθέντων να ακολουθούν πιστά την εθνική-σλαβική κυβερνητική γραμμή με αποκορύφωμα το ποσοστό που έλαβε η αρνητική απάντηση για την εικόνα του Στρατού της χώρας το οποίο έφτασε στο 24,2%.
Με λίγα λόγια η κυβέρνηση ζήτησε την διεξαγωγή μίας δημοσκόπησης την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και τελικά αυτό που έγινε αντιληπτό είναι ότι ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 24-30% των ερωτηθέντων τοποθετούνται αντίθετα από την επίσημη κυβερνητική θέση και έναν από τους βασικούς θεσμούς του γειτονικού κράτους.

defencenet.gr