Τι κοινό έχουν το σεξ και ο θάνατος;


Και όμως. Το σεξ και ο θάνατος έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά…


  1. Kαι τα δύο μπορούν να γίνουν οπουδήποτε.
  2. Και στα δύο βογκάς όταν... τελειώνεις.
  3. Και στα δύο μετά είσαι πτώμα.
dailyfucks