Γιατί τα κουμπιά στα αντρικά ρούχα βρίσκονται στα δεξιά, ενώ στα γυναικεία στα αριστερά;.


Τα  κουμπιά στα αντρικά ρούχα ράβονται κατά παράδοση στη δεξιά πλευρά, για  να κουμπώνονται πιο εύκολα, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι είναι  δεξιόχειρες. Για τον...

ίδιο λόγο, στα γυναικεία ρούχα ράβονται στην  αριστερή πλευρά. Τι εννοούμε με αυτό;

Μέχρι τον εικοστό αιώνα κάθε κυρία της υψηλής κοινωνίας είχε μια...

 υπηρέτρια να την ντύνει. Καθώς οι περισσότερες υπηρέτριες ήταν επίσης  δεξιόχειρες, το πιο βολικό ήταν τα κουμπιά να βρίσκονται στην αριστερή  πλευρά, γιατί την ώρα που έντυναν τις κυρίες τους στέκονταν απέναντί  τους. Έτσι, τα γυναικεία ρούχα με κουμπιά στην αριστερή πλευρά  εξελίχτηκαν σε σύμβολο ευμάρειας, δείγμα ότι εκείνη που τα φορούσε  μπορούσε να έχει τη δική της υπηρέτρια.