Σαν σήμερα - 31 Μαρτίου

 
Ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου» του Ευγένιου Ντελακρουά